Screen Reader Access   

 

Search for   :     

 

RESULT ANALYSIS

 
 

  CBSE Result Analysis of Previous Years

   Class X

Year

Total Appeared

Passed

Pass Percentage

Performance Index / 

Mean

2007

50

49

98

62.6

 -

2008

58

53

91.38

48.32

 -

2009

57

50

87.72

49.17

 -

2010

49

40

81.63

63.28

7.3

2011

71

71

100

74.33

7.95

2012

56

55

98.2

64.3

7.2

2013

55

55

100

70.23/

7.6

2014

59

59

100

61.61

6.9

2015

46

46

 100

71.14

 7.64

2016 58 57 98.28

72.33

7.78

 

  Class XII

Year

Total Appeared

Passed

Pass Percentage

Performance Index

Mean

2007

48

44

91.67

60.31

--

2008

61

56

91.8

56.27

--

2009

72

69

95.84

61.22

--

2010

75

60

80

51.83

--

2011

82

82

100

69.66

--

2012

76

72

94.74

62.07

--

2013

78

66

85.71

59.03

--

2014

56

55

98.21

61.74

--

2015

 22

20

90.91

58.18

352.23
2016 49 47 95.92 61.38 350.63

 

  Subject Wise Result Analysis Previous  Years

  CLASS- X

Class X

 

English

Hindi

Maths

Science

SST

Sanskrit

2007

Pass %

98

100

100

100

100

-

P.I

49.25

78.75

56.75

66.75

61.5

-

2008

Pass %

98.3

100

100

100

93.1

-

P.I

40.52

55.39

46.12

60.78

38.79

-

2009

Pass %

91.07

98.21

98.25

98.25

100

-

P.I

30.36

46.88

53.51

67.54

48.9

-

2010

Pass %

83.67

100

97.95

100

100

-

P.I

-

-

-

-

-

--

2011

Pass %

100

100

100

100

100

-

P.I

-

-

-

-

-

-

2012

Pass %

100

100

98.2

100

100

-

Mean

7.1

7.9

6.8

7.1

7.4

-

2013

Pass %

100

100

100

100

100

 

PI

70.45

66.36

73.86

68.86

71.59

-

Mean

7.64

7.31

7.91

7.51

7.73

-

2014

Pass %

100

100

100

100

100

 

PI

63.9

54

73.1

58.5

58.5

 

Mean

7.1

6.3

7.8

6.6

6.8

-

2015

Pass %

100 

100

100

100

100

-

PI

80.98 

 75.80

61.96

66.58 

70.38 

 

Mean

 8.48

8.07 

7.2 

7.33 

7.63 

-

2016

Pass %

100 

100

100

100

98.28

-

PI

72.2

84.7

64.2

68.75

71.77

-

Mean

7.78

8.78

7.14

7.50

7.69

-

 

 

 

 

   CLASS- XII

Year

Pass % / PI

History

Geography

English

Economics

Hindi

Maths

Accountancy

Business Stds. 

Physical Edu.

Computer Sci.

I.P

Physics

Chemistry

Biology

2007

Pass %

96.67

100

91.67

100

100

100

100

100

-

42.31

-

-

-

-

P.I

68.33

86.25

30.21

62.78

61.46

59.38

72.22

63.19

-

11.54

-

-

-

-

2008

Pass %

100

100

100

91.17

100

100

100

87.5

-

100

100

90.9

100

100

P.I

76.63

72.28

45.9

54.41

52.17

51.04

64.84

50

-

48.81

50

32.39

76.7

37.5

2009

Pass %

100

100

100

100

100

100

95.65

100

-

100

100

92.31

100

100

P.I

84.78

76.63

42.71

80.43

53.29

58.85

54.89

58.15

-

64.71

89.29

38.94

75.96

35

2010

Pass %

100

100

98.67

85

100

95.35

100

100

-

100

100

80

100

100

P.I

80.26

67.11

34.5

38.44

68.91

49.71

66.07

60.71

-

62.5

95.83

31.79

62.86

45.31

2011

Pass %

100

100

100

100

100

100

100

100

-

100

-

100

100

100

P.I

85.0

89.0

46.95

78.6

47.14

93.75

85.29

69.49

-

99.22

-

52.72

73.37

67.5

2012

Pass %

100

100

100

100

100

100

100

100

-

100

-

100

100

100

P.I

90.91

64.2

48.03

54.77

67.8

68.58

75

70.83

-

68.06

48.96

58.33

57.74

47.92

2013

Pass %

100

100

100

80.95

100

100

100

96.15

-

100

-

94.29

94.29

100

PI

77.34

58.59

58.93

47.62

52.33

65.15

70.67

73.08

-

37.5

-

53.93

61.07

52.08

Mean

61.88

65.25

68.71

49.4

67.03

64.76

73.81

77.58

-

68.5

-

64.49

73.34

70.83

2014

Pass %

100

100

100

95

100

100

100

100

-

100

-

100

100

100

PI

73.33

81.67

67.86

59.66

44.94

61.88

63.13

64.38

-

51.79

--

52.98

70.83

45.31

Mean

70.80 81.67 77.70 59.86 64.14 66.70 70.65 74.60   67.88 -- 64.76 79.33 67.88

2015

Pass %

100

100

100

83.33

100

100

100

100

-

100

100

100

100

100

PI

83.33 66.67 57.39 44.9 57.5 54.69 47.92 58.33 62.5 33.33 56.25 56.25 57.5 71.88

Mean

74.83 75.83 74.73 49.5 68.53 58.25 63.67 73.67 73.0 66.00 80.50 69.9 74.5 85.00

2016

Pass %

100

100

100

96.3

100

91.67

100

100

-

100

100

100

100

100

PI

89.06 85.16

47.19

47.69 66.45 39.58 72.73 59.09 - 68.75 45.83 55.68 71.59 70.31

Mean

82.25 83.31 62.16 54.78 74.74 45.25 76.36 71.82 - 82.5 74.67 70.09 78.27 83.81

 

 

 

  Quality of Performance

Performance WISE RESULT

S.No.

Year

Percentage of examinees who secured:

60% or more in aggregate

75% of more in aggregate

90% or more in aggregate

X

XII

X

XII

X

XII

01

2007

25

20

12

08

01

00

02

2008

21

32

08

07

00

00

03

2009

16

39

11

12

03

01

04

2010

NA

26

NA

11

NA

00

05

2011

NA

31

NA

32

NA

04

06

2012

NA

56

NA

23

NA

03

07

2013

NA

51

NA

22

NA

01

08

2014

34

44

16

20

02

03

09

2015

NA

19

NA

07

NA

NA

10 2016 46 40 25 19 11 90

Toppers of Board Exams

CLASS- X 2016

Position

Name of student

CGPA

I

1. NIHARIKA JOSHI,

2. SHIKSHA MEENA,

3. LAXMI CHOUDHARY,

4. MANVEER SINGH RATHORE,

5. MOHIT SINGH CHAHAR,

6. SIDDHANT SAGAR,

7. MUKESH

10

 

 

 

 

 

II

1. PANKAJ KANWAR

2. JENNIFER EZEKIEL

3. SHUBHAM KUMAR SINGH

9.8

III

UZMA FAROOQ 9.2

 

CLASS- XII ARTS 2016

Position

Name of student

%

I

RAKSHA KANWAR 84.6

II

SURENDRA DAN 84.4

III

NIDHI CHOUDHARY 83.6

 

CLASS- XII COMMERCE  2016

Position

Name of student

%

I

PRASHANT BALIYAN 85.8

II

RANA RAM 79.6

III

KALPESH MALOO 77.6

 

CLASS- XII SCIENCE 2016

Position

Name of student

%

I

NIKITA NAVALE 88.8

II

MANISH JINDAL 83.6

III

NIKITA DALORA 83.0

 

 

 

CLASS- X 2015

Position

Name of student

CGPA

I

PRIYADARSHINI RATHORE

BHAVNESH JANGID

GOURAV KUMAR

 

10

II

S ROBIN VIKRAM

 

9.8

III

AMIT KUMAR

SHUBHAM VYAS

9.5

 

CLASS- XII ARTS 2015

Position

Name of student

%

I

MUKESH JANI

76.0

II

KARISHMA DHARIWAL

71.6

III

PRADEEP SHARDA

71.0

 

CLASS- XII COMMERCE  2015

Position

Name of student

%

I

RENU SHARMA

76.8

II

SUKHPREET SINGH

76.0

III

PINKY NISHAD

69.2

 

CLASS- XII SCIENCE 2015

Position

Name of student

%

I

MONIKA INDORE

85.80

II

VINITA MISHRA

78.00

III

ASWANT PARIHAR

77.60

 

 

CLASS- X 2014

Position

Name of student

CGPA

I

PRASHASTI, DIVYA SINGH

9.8

II

NIKITA NAVALE

9.2

III

CHANDER PRAKASH

ABHISHEK JAIN

9.0

 

CLASS- XII ARTS 2014

Position

Name of student

%

I

IFTIKAR AHMED

92.4

II

MANVIKA CHOUHDARY

88.4

III

JAWAN SINGH

87.0

 

CLASS- XII COMMERCE  2014

Position

Name of student

%

I

NANCY JAIN

88.2

II

SIDHARTH MAOO

86.2

III

SADDAM HUSSAIN

85.8

 

CLASS- XII SCIENCE 2014

Position

Name of student

%

I

MAYANK TATER

91.8

II

ANKITA ANIL KUMAR GUPTA

90.4

III

GARIMA CHOUDHARY

89.4

 

CLASS- X 2013

Position

Name of student

CGPA

I

TANMAY KALLA, PRATEEK KUMAR

9.8

II

ANCHAL DWIVEDI

9.6

III

ANSHU CHANDOLA,NEHA JHA,MOHIT GOSWAMI

9.0

CLASS- XII :: ARTS 2013

Position

Name of student

Percentage

I

HEMLATA BENIWAL

66.6

II

SACHIN GAHLAWAT

62.6

III

AJAY BISHT

61.6

 CLASS- XII :: COMMERCE  2013

Position

Name of student

Percentage

I

ANJALI BADLANI

91.0

II

DIVYA JAIN

89.6

III

AARTI GANGANI

86.4

 CLASS- XII :: SCIENCE  2013

Position

Name of student

Percentage

I

ASHWIN MALOO

91.4

II

RAHUL KEWLANI

89.8

III

ANURADHA SHARMA

88

 

CLASS- X 2012

Position

Name of student

CGPA

I

SHUBHAM KUMARI, 

ABHISHEK SINGH SACHAN,

SHRAWAN KUMAR BISHNOI

9.8

II

VASUNDHARA GUPTA,GARIMA CHOWDHARY

9.6

III

MONIKA, DUSHYANT RAWAT

9.4

CLASS- XII :: ARTS 2012

Position

Name of student

Percentage

I

AFSHANA KHAN

84.80

II

KALYANI KUMARI

77.60

III

GANPAT SINGH

76.80

 CLASS- XII :: COMMERCE  2012

Position

Name of student

Percentage

I

NAVJOT KUMAR BAMRA

93.40

II

KAPIL KUMAR

90.00

III

SHUBHAM KUMAR JAIN

90.00

 CLASS- XII :: SCIENCE  2012

Position

Name of student

Percentage

I

DIMPLE KUMARI

88.40

II

GAURAV GODARA

82.40

III

SHWETA MEHTA

80.80

 

 

X 2011

Position

Name of student

CGPA

I

PRASHANT RAMAWAT/ APOORVA SINGH/ RITUPARNA BISWAS/ SANKALP SAGAR

10.0

II

RAJNI YADAV

9.8

III

BHUPENDRA SINGH/ MEGHA BELWA

9.6

CLASS- XII :: ARTS 2011

Position

Name of student

Percentage

I

CHANDER TARA KUMARI

86.6

II

AVARDAN RATNOO

85.6

III

KIRAN GARIA

85.4

 CLASS- XII :: COMMERCE  2011

Position

Name of student

Percentage

I

SIDDHARTH CHHAJER

94.2

II

VISHAL GOLECHHA

92.4

III

SARASWATI KHATRI

91.4

 CLASS- XII :: SCIENCE  2011

Position

Name of student

Percentage

I

SHUBHAM JAIN

87.8

II

YOSHITA KALLA/ BHUVNESHWARI

83.8

III

VIBHA VERONICA THOMAS

82.8

 

    

 
 

Welcome Visitor No. 

Visitor Counters

All Right Reserved to K.V. Jalipa Cantt

Powered by : Compusys e Solutions